Croatia as never seen before Více o nás »
  • cs

Menu

Užitečné odkazy

Caput insulae

Ekocentrum Caput insulae je výzkumné a vzdělávací centrum pro ochranu přírody, které bylo založeno v roce 1993 Dr. Goranem Sušićem a sídlí v letovisku Beli na ostrově Cres.

O ekocentru Caput insulae

Je registrováno jako nevládní, nezisková organizace, jejíž základní činností je celková ochrana supa bělohlavého (Gyps fulvus), jednoho z nejohroženějších druhů ptáků v Evropě, jehož populace je také v Chorvatsku ohrožena.

Vytčeného cíle chce ekocentrum dosáhnout nejen přímým monitoringem místní populace supů a péčí o ni, ale také prostřednictvím komplexního přístupu k ochraně přírodního a kulturně-historického dědictví tohoto ostrova, zejména Tramuntany (tzn. severní neobydlené části ostrova Cres) a výchovně-vzdělávací činností.

Činnost ekocentra Caput insulae

Během existence ekocentra se podařilo dosáhnout založení zvláštní ornitologické rezervace, zbudování záchranné stanice pro zraněné ptáky a jejich reintrodukci do volné přírody, umělých krmelců pro ohrožené ptáky a v neposlední řadě oživení života v samotném letovisku Beli, kde ekocentrum Caput insulae sídlí.

Pracovníci ekocentra provádí měsíční monitoring hnízdní populace ve dvou ornitologických rezervacích na ostrově Cres. Jedná se o rezervace Podokladi (11 km jižně od městečka Cres) a Kruna (lokalita Beli – Merag). Pomocí satelitních vysílačů také sledují migrační tahy supa bělohlavého.

Vzdělávací programy ekocentra Caput insulae jsou navrženy tak, aby přispěly k rozvoji povědomí o životním prostředí a vzdělávání dětí a jejich zapojení do různých praktických forem ochrany přírody. Součástí tohoto programu je také zbudování naučných stezek přibližujících bohatství Tramuntany široké veřejnosti.

Co můžete pro záchranu supa bělohlavého udělat Vy?

Již od počátku existence ekocentra Caput insulae je patrná snaha o začlenění širší veřejnosti do chodu organizace a praktické ochrany přírody. Přirozeným vyústěním této snahy je založení dobrovolnického programu, do kterého se můžete zapojit i Vy.

Dobrovolnické pobyty probíhají od března do konce října (10 – 30 dní) a nabízejí jedinečnou možnost získání odborných znalostí a neocenitelných zkušeností s každodenním chodem ekocentra. Bonusem pak je pobyt ve společnosti zajímavých lidí z celého světa. Více informací i formulář přihlášky naleznete zde.

Přímou podporu činnosti ekocentra Caput insulae a potažmo podíl na záchraně populace těchto nádherných ptáků však můžete uskutečnit i adopcí vlastního supa.
Ke společnému úsilí o záchranu supa bělohlavého se připojila i CK Adria Databanka.

Chorvatsko

slevy FIRST
MINUTE

Na pobyty v Chorvatsku v sezóně 2019 od nás obdržíte slevu 3 % až 5 % z celkové částky (Sleva je platná do 30.04.2019).

Slevy pro skupiny » více

Při objednání pobytu v Chorvatsku jednou osobou:

  • skupina 8 – 11 osob: sleva 500,- Kč
  • skupina 12 – 15 osob: sleva 1000,- Kč
  • skupina 16 – 20 osob: sleva 1500,- Kč
  • skupina 21 – 25 osob: sleva 2000,- Kč
  • skupina 26 – 30 osob: sleva 3000,- Kč
  • u skupin více než 30 osob: sleva dohodou

Částka za pobyt musí být hrazena jednou fakturou a bude vystavena pouze jeden voucher.

Follow us on YouTube