Croatia as never seen before Více o nás »
»

Počet osob

»

Kam to bude?

»

Celková cena pobytu

Vzdálenost od moře

Počet ložnic

Počet koupelen

Typ ubytování

 • Apartmány
 • Robinzonády
 • Vily
 • Samostatné domy
 • Kamenné domy
 • Luxusní objekty
 • Mobilní domky a kempy
 • Hotely
 • Penziony

Požaduji

 • VIP Domy
 • Klimatizace
 • Objekty s internetem
 • Last Minute
 • Oblázková pláž
 • Písečná pláž
 • Bazén
 • Pračka
 • Myčka
 • Pobyt se psy
 • Kotvení vlastního člunu

Požaduji

 • Nástup kdykoli
 • Gril
 • all inclusive
 • polopenze
 • Zapůjčení lodě
 • Video z místa
 • Se snídaní
 • Bezbariérové ubytovaní

Kam to bude?

Začněte psát do políčka název domu nebo libovolné lokality. Vyhledávač Vám nabídne všechna dostupná místa z naší nabídky.

letoviska:

Riviéry a ostrovy:

Regiony:

Objekty:

Země:

Storno a reklamace

Odstoupení od smlouvy

CK může odstoupit od uzavřené smlouvy se zákazníkem:

 1. z důvodů zániku možnosti poskytnout objednané služby z objektivních důvodů.

  V případě zrušení služeb CK z objektivních důvodů, může se CK zprostit odpovědnosti za škodu vůči zákazníkovi z důvodu zrušení služeb jen v případě, že ke zrušení služeb došlo v důsledku neodvratitelné události, které CK nemohla zabránit, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na CK požadovat.
 2. z důvodu porušení smlouvy zákazníkem.

  Odstoupí-li CK od smlouvy před zahájením čerpání služeb zákazníkem z důvodu porušení povinnosti zákazníka, je zákazník povinen uhradit CK dále stanovené odstupné uvedené v čl. 12 těchto podmínek. Rozdíl mezi částkou, kterou CK od klienta za předmětné služby obdržela, a tímto odstupným, bude zákazníkovi vrácen.

Zákazník může odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoliv za podmínek stanovených ve smlouvě nebo za těchto podmínek:

 1. nesouhlasí se změnou služeb navrženou CK z objektivních důvodů.

  Odstoupí-li zákazník od smlouvy proto, že nesouhlasí se změnou služeb navrženou CK z objektivních důvodů, má zákazník právo požadovat, aby mu CK nabídla na základě nové smlouvy jiné služby v kvalitě odpovídající původní smlouvě, pokud má CK možnost takové služby zákazníkovi nabídnout. Nedojde-li k uzavření takové nové smlouvy, je CK povinna vrátit zákazníkovi celou částku, kterou zaplatil CK.
 2. z důvodu porušení povinnosti CK.

  Odstoupí-li zákazník od smlouvy z důvodu porušení povinnosti CK stanovené smlouvou nebo z.č. 159/1999 Sb., je CK povinna vrátit zákazníkovi celou částku, kterou zaplatil CK. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno.
 3. z jakýchkoliv jiných důvodů nebo bez uvedení důvodu.

  Odstoupí-li zákazník od smlouvy v ostatních případech, je povinen uhradit CK stanovené odstupné dle čl. 12 těchto podmínek. Odstoupení od smlouvy zákazníkem nebo CK musí být učiněno písemně dopisem nebo e-mailem, přičemž je účinné doručením druhé straně.

Odstupné:

V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem nebo CK z důvodů porušení závazku zákazníkem, vzniká-li zákazníkovi povinnost dle těchto podmínek uhradit CK odstupné. Toto odstupné, pro jehož výpočet je rozhodný den, kdy bylo písemné odstoupení od smlouvy doručeno druhému účastníkovi, je stanoveno v následující výši:

 1. odstoupení od smlouvy do 90 dnů před počátkem čerpání služeb 20% z celkové ceny ve smlouvě, nejméně však 1500,- Kč
 2. odstoupení od smlouvy 89 – 60 dnů před počátkem čerpání služeb 30% z celkové ceny ve smlouvě
 3. odstoupení od smlouvy 59 – 30 dnů před počátkem čerpání služeb 50 % z celkové ceny ve smlouvě
 4. odstoupení od smlouvy 29 – 14 dnů před počátkem čerpání služeb 75 % z celkové ceny ve smlouvě
 5. odstoupení od smlouvy 13 – 7 dnů před počátkem čerpání služeb 85 % z celkové ceny ve smlouvě
 6. odstoupení od smlouvy 6 až 0 dnů před počátkem čerpání služeb či nenastoupení na pobyt 100% z celkové ceny ve smlouvě

v případě služeb, jejichž součástí je ubytování v majácích

 1. odstoupení od smlouvy do 90 dnů před počátkem čerpání služeb 20% z celkové ceny ve smlouvě, nejméně však 1500,- Kč
 2. odstoupení od smlouvy 89 - 45 dnů před počátkem čerpání služeb 30% z celkové ceny ve smlouvě
 3. odstoupení od smlouvy 44 – 20 dnů před počátkem čerpání služeb 75% z celkové ceny ve smlouvě
 4. odstoupení od smlouvy 19 až 0 dnů před počátkem čerpání služeb či nenastoupení na pobyt 100 % z celkové ceny ve smlouvě

v případě služeb, jejichž součástí je ubytování v objektech s následujícím kódem: 197/…, 400/…, 1318/…, 1320/…, 1321/…, 1346/…, 1347/…, 1348/…, 1349/…, 1350/…, 1351/…, 1563/…, 1657/…, 1656/…, 1362/…, 1798/…, 1810/…, 1928/…, 1940/…, 2032/…, 2089/…

 1. odstoupení od smlouvy do 90 dnů před počátkem čerpání služeb 20% z celkové ceny ve smlouvě, nejméně však 1500,- Kč
 2. odstoupení od smlouvy 89 – 60 dnů před počátkem čerpání služeb 30% z celkové ceny ve smlouvě
 3. odstoupení od smlouvy 59 – 26 dnů před počátkem čerpání služeb 50 % z celkové ceny ve smlouvě
 4. odstoupení od smlouvy 25 – 13 dnů před počátkem čerpání služeb 75 % z celkové ceny ve smlouvě
 5. odstoupení od smlouvy 12 – 7 dnů před počátkem čerpání služeb 85 % z celkové ceny ve smlouvě
 6. odstoupení od smlouvy 6 až 0 dnů před počátkem čerpání služeb či nenastoupení na pobyt 100% z celkové ceny ve smlouvě

v případě služeb, jejichž součástí je ubytování v objektech s následujícím kódem: 359/...

 1. odstoupení od smlouvy do 90 dnů před počátkem čerpání služeb 20% z celkové ceny ve smlouvě, nejméně však 1500,- Kč
 2. odstoupení od smlouvy 89 – 65 dnů před počátkem čerpání služeb 30% z celkové ceny ve smlouvě
 3. odstoupení od smlouvy 64 – 51 dnů před počátkem čerpání služeb 50% z celkové ceny ve smlouvě
 4. odstoupení od smlouvy 50 – 21 dnů před počátkem čerpání služeb 75 % z celkové ceny ve smlouvě
 5. odstoupení od smlouvy 20 až 0 dnů před počátkem čerpání služeb či nenastoupení na pobyt 100 % z celkové ceny ve smlouvě

v případě služeb, jejichž součástí je ubytování v objektech s následujícím kódem: 407-IS-RU-FA

 1. odstoupení od smlouvy do 90 dnů před počátkem čerpání služeb 20% z celkové ceny ve smlouvě, nejméně však 1500,- Kč
 2. odstoupení od smlouvy 89 – 65 dnů před počátkem čerpání služeb 30% z celkové ceny ve smlouvě
 3. odstoupení od smlouvy 64 – 20 dnů před počátkem čerpání služeb 50% z celkové ceny ve smlouvě
 4. odstoupení od smlouvy 19 – 13 dnů před počátkem čerpání služeb 75 % z celkové ceny ve smlouvě
 5. odstoupení od smlouvy 12 až 0 dnů před počátkem čerpání služeb či nenastoupení na pobyt 100 % z celkové ceny ve smlouvě

v případě služeb, jejichž součástí je ubytování v objektech s následujícím kódem: 508-JD-RK-KL

 1. odstoupení od smlouvy do 90 dnů před počátkem čerpání služeb 20% z celkové ceny ve smlouvě, nejméně však 1500,- Kč
 2. odstoupení od smlouvy 89 - 45 dnů před počátkem čerpání služeb 30% z celkové ceny ve smlouvě
 3. odstoupení od smlouvy 44 – 27 dnů před počátkem čerpání služeb 40% z celkové ceny ve smlouvě
 4. odstoupení od smlouvy 26 – 12 dnů před počátkem čerpání služeb 75% z celkové ceny ve smlouvě
 5. odstoupení od smlouvy 11 až 0 dnů před počátkem čerpání služeb či nenastoupení na pobyt 100 % z celkové ceny ve smlouvě

v případě služeb, jejichž součástí je ubytování v objektech s následujícím kódem: 549/...

 1. odstoupení od smlouvy do 90 dnů před počátkem čerpání služeb 20% z celkové ceny ve smlouvě, nejméně však 1500,- Kč
 2. odstoupení od smlouvy 89 – 60 dnů před počátkem čerpání služeb 30% z celkové ceny ve smlouvě
 3. odstoupení od smlouvy 59 – 26 dnů před počátkem čerpání služeb 40 % z celkové ceny ve smlouvě
 4. odstoupení od smlouvy 25 – 20 dnů před počátkem čerpání služeb 50 % z celkové ceny ve smlouvě
 5. odstoupení od smlouvy 19 – 16 dnů před počátkem čerpání služeb 85 % z celkové ceny ve smlouvě
 6. odstoupení od smlouvy 15 až 0 dnů před počátkem čerpání služeb či nenastoupení na pobyt 100% z celkové ceny ve smlouvě

Odstupné v případě stornování hotelového ubytování s kódem 549/… se řídí všeobecnými podmínkami jednotlivých hotelů, které budou klientovi zaslány v e-mailu před uzavřením smlouvy.

v případě služeb, jejichž součástí je ubytování v objektech s následujícím kódem: 578-IS-RM-SA

 1. odstoupení od smlouvy do 90 dnů před počátkem čerpání služeb 20% z celkové ceny ve smlouvě, nejméně však 1500,- Kč
 2. odstoupení od smlouvy 89 - 60 dnů před počátkem čerpání služeb 30% z celkové ceny ve smlouvě
 3. odstoupení od smlouvy 59 – 20 dnů před počátkem čerpání služeb 50 % z celkové ceny ve smlouvě
 4. odstoupení od smlouvy 19 – 13 dnů před počátkem čerpání služeb 75 % z celkové ceny ve smlouvě
 5. odstoupení od smlouvy 12 až 0 dnů před počátkem čerpání služeb či nenastoupení na pobyt 100 % z celkové ceny ve smlouvě

v případě služeb, jejichž součástí je ubytování v objektech s následujícím kódem: 581/01-SD-OH-HV, 581/12-SD-MR-BV

 1. odstoupení od smlouvy do 90 dnů před počátkem čerpání služeb 20% z celkové ceny ve smlouvě, nejméně však 1500,- Kč
 2. odstoupení od smlouvy 89 – 60 dnů před počátkem čerpání služeb 30% z celkové ceny ve smlouvě
 3. odstoupení od smlouvy 59 – 30 dnů před počátkem čerpání služeb 50 % z celkové ceny ve smlouvě
 4. odstoupení od smlouvy 29 – 15 dnů před počátkem čerpání služeb 75 % z celkové ceny ve smlouvě
 5. odstoupení od smlouvy 14 – 0 dnů před počátkem čerpání služeb či nenastoupení na pobyt 100% z celkové ceny ve smlouvě

v případě služeb, jejichž součástí je ubytování v objektech s následujícím kódem: Kód objektu začínající 581/....

 1. odstoupení od smlouvy do 90 dnů před počátkem čerpání služeb 20% z celkové ceny ve smlouvě, nejméně však 1500,- Kč
 2. odstoupení od smlouvy 89 – 60 dnů před počátkem čerpání služeb 30% z celkové ceny ve smlouvě
 3. odstoupení od smlouvy do 59 - 45 dnů před počátkem čerpání služeb 50% z celkové ceny ve smlouvě
 4. odstoupení od smlouvy 44 – 0 dnů před počátkem čerpání služeb či nenastoupení na pobyt 100 % z celkové ceny ve smlouvě

v případě služeb, jejichž součástí je ubytování v objektech s následujícím kódem: 727/…, 671/…

 1. při stanovení výše odstupného se CK řídí storno podmínkami jednotlivých hotelů, které budou klientovi zaslány v e-mailu před uzavřením smlouvy

v případě služeb, jejichž součástí je ubytování v objektech s následujícím kódem: 746-SD-KO-LU

 1. odstoupení od smlouvy do 20 dnů před počátkem čerpání služeb 20% z celkové ceny ve smlouvě, nejméně však 1500,- Kč
 2. odstoupení od smlouvy 19 – 13 dnů před počátkem čerpání služeb 50 % z celkové ceny ve smlouvě
 3. odstoupení od smlouvy 12 – 0 dnů před počátkem čerpání služeb či nenastoupení na pobyt 100% z celkové ceny ve smlouvě

v případě služeb, jejichž součástí je ubytování v objektech s následujícím kódem: 1130/...

 1. odstoupení od smlouvy do 35 dnů před počátkem čerpání služeb 20% z celkové ceny ve smlouvě, nejméně však 1500,- Kč
 2. odstoupení od smlouvy 34 – 13 dnů před počátkem čerpání služeb 75 % z celkové ceny ve smlouvě
 3. odstoupení od smlouvy 12 až 0 dnů před počátkem čerpání služeb či nenastoupení na pobyt 100 % z celkové ceny ve smlouvě

v případě služeb, jejichž součástí je ubytování v objektech s následujícím kódem: 1323/...

 1. odstoupení od smlouvy do 60 dnů před počátkem čerpání služeb 20% z celkové ceny ve smlouvě, nejméně však 1500,- Kč
 2. odstoupení od smlouvy 59 – 35 dnů před počátkem čerpání služeb 30% z celkové ceny ve smlouvě
 3. odstoupení od smlouvy 34 – 13 dnů před počátkem čerpání služeb 75 % z celkové ceny ve smlouvě
 4. odstoupení od smlouvy 12 až 0 dnů před počátkem čerpání služeb či nenastoupení na pobyt 100 % z celkové ceny ve smlouvě

v případě služeb, jejichž součástí je ubytování v objektech s následujícím kódem: 1573/...

 1. odstoupení od smlouvy do 35 dnů před počátkem čerpání služeb 20% z celkové ceny ve smlouvě, nejméně však 1500,- Kč
 2. odstoupení od smlouvy 34 – 20 dnů před počátkem čerpání služeb 50 % z celkové ceny ve smlouvě
 3. odstoupení od smlouvy 19 až 0 dnů před počátkem čerpání služeb či nenastoupení na pobyt 100 % z celkové ceny ve smlouvě

v případě služeb, jejichž součástí je ubytování v objektech s následujícím kódem: 1643/...

 1. odstoupení od smlouvy do 35 dnů před počátkem čerpání služeb 20% z celkové ceny ve smlouvě, nejméně však 1500,- Kč
 2. odstoupení od smlouvy 34 – 20 dnů před počátkem čerpání služeb 50 % z celkové ceny ve smlouvě
 3. odstoupení od smlouvy 19 až 0 dnů před počátkem čerpání služeb, nenastoupení na pobyt nebo dřívější odjezd 100 % z celkové ceny ve smlouvě

v případě sjednání dopravy prostřednictvím CK

se na částku dopravy vztahují stornovací podmínky příslušných dopravců. Tyto stornovací podmínky jsou součásti všeobecných podmínek dopravce, které jsou zasílány klientům e-mailem společně s fakturou na dopravu.

papírové, benefitní a elektronické poukázky nejsou směnitelné za peníze.

Při stornování pobytu, který byl částečně uhrazen poukázkami, CK poukázky ani finanční částky za poukázky nevrací. Částka hrazená poukázkami bude primárně použita k úhradě stornovacích poplatků. Pokud vznikne po uhrazení stornovacích poplatků přeplatek, může klient tento přeplatek uplatnit k úhradě jiné služby, která bude čerpána do konce aktuálního kalendářního roku.

Reklamace služeb

V případě jakýchkoliv nedostatků poskytovaných služeb nebo při vzniku škody zákazníkovi spojené s čerpáním služeb je nutné, aby zákazník na tyto nedostatky bez zbytečného odkladu upozornil majitele objektu nebo osobu jím pověřenou (uvedenou v Potvrzení o rezervaci) a případně sepsal reklamační protokol. Pokud majitel nebo osoba jim pověřená nesjedná nápravu, je zákazník povinen neprodleně o vzniklé situaci telefonicky informovat CK. CK učiní patřičné kroky směřující ke sjednání nápravy, případně zajištění náhradního ubytování v nejbližším odpovídajícím objektu.

Pouze bezodkladné upozornění na nedostatky poskytovaných služeb může vést k jejich odstranění. Časové prodlení při uplatnění reklamace ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení, a tím i možnost jejího řádného vyřízení. V případě, že CK neplní řádně a včas své povinnosti vůči zákazníkovi dle uzavřené smlouvy nebo z.č. 159/1999 Sb., může zákazník svá práva z toho vyplývající uplatnit u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení čerpání služeb, resp. v případě, kdy se služby neuskutečnily, v termínu do jednoho měsíce ode dne, kdy měly služby dle smlouvy skončit, jinak tato práva zákazníka zanikají.

Je-li poskytnutí služeb zprostředkováno externím prodejcem, je měsíční lhůta dle předchozího odstavce zachována i v případě, že zákazník ve lhůtě reklamoval u tohoto externího prodejce.

CK se odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti může zprostit, prokáže-li, že takovouto škodu nezavinila sama CK, ani jiní CK sjednaní dodavatelé služeb cestovního ruchu v rámci sjednaných služeb a škoda byla způsobena:

 1. zákazníkem,
 2. třetí osobou, která se neúčastnila na základě předchozí dohody s CK poskytování služeb,
 3. událostí, kterou CK nemohla odvrátit ani při vynaložení úsilí, které lze na ní požadovat.

Dle předpisu č. 378/2015 Sb. má zákazník v případě nevyřešení reklamace s CK právo na podání návrhu subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů:

Kontaktní údaje:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz/cs

Další ujednání

 1. K dovolené patří i večerní zábava, restaurace, bary, atd., které mohou působit hluk. Tento hluk však nesnižuje kvalitu poskytovaných služeb a nemůže být předmětem reklamace.
 2. Cestovní kancelář nezodpovídá za případné znečištění pláží či moře.
 3. Vzhledem ke klimatickým podmínkám je možný výskyt hmyzu v prostorách ubytovacích zařízení. Pokud tato situace nastane, je nutné ji neprodleně řešit s majitelem nebo o ní informovat zaměstnance CK.
 4. Klienti jsou povinni dodržovat domácí řád a noční klid, pokud jej nebudou dodržovat, může je majitel bez náhrady vykázat z apartmánu. CK v tomto případě nenese žádnou zodpovědnost vůči klientům.
 5. Cestovní kancelář nezodpovídá za možnost vstupu a koupání domácích mazlíčků na pláži, poskytuje pouze ubytování domácích mazlíčků v apartmánech, u kterých je to na internetových stránkách uvedeno.
 6. Při používání klimatizace klient souhlasí s dodržováním pokynů majitele objektu, odpovědné osoby nebo pracovníka partnerské agentury. Klimatizace může být zapnuta jen v době přítomnosti klientů v jednotce, během používání klimatizace není dovoleno otevírat okna a dveře.