Croatia as never seen before Více o nás »
  • cs

Ostrov Krk - Kvarner

Základní Informace

Ostrov Krk je jeden ze dvou největších jadranských ostrovů. Ostrov náleží ke skupině Kvarnerských ostrovů a o prvenství, co se rozlohy týče, se dělí se sousedním ostrovem Cres.

Přírodní podmínky Krku

Severní část ostrova Krk je nejúrodnější a také nejhustěji osídlenou částí ostrova. Převážná část severního pobřeží ostrova Krk je skalnatá, s drobnými, velmi pěknými plážemi.

Naopak východní část Krku přivrácená k pevnině je vydaná na pospas obávané bóře vanoucím sem z horských průsmyků na pevnině. Díky působení bóry se tato část ostrova proměnila v průběhu staletí v bezútěšnou kamennou pustinu s kilometry suchých zídek (dřívější hranice mezi pozemky a pastvinami).

Historie ostrova Krk

Největším lákadlem ostrova Krk jsou jeho památky svědčící o jeho důležitém postavení v historii chorvatských zemí. Prokazatelně je trvale osídlen již od prehistorie.

Unikátní hlaholské písemnictví

V kulturním a duchovním vývoji celého Chorvatskaostrov Krk mimořádný význam jako důležité středisko hlaholského písemnictví.

Mniši z ostrova Krk, tzv. hlaholáši, získali v polovině 13. stol. souhlas papeže s provozováním bohoslužby ve slovanském jazyce. Právě z ostrova Krk pocházejí významné hlaholské památky např. Bašská deska (Baščanska ploča) z Jurandvoru u Bašky.

S působením hlaholášů jsou spojeny i mnohé kláštery na ostrově Krk. Například v klášteře v Košljunu u Punatu se slouží o významných svátcích bohoslužby ve staroslověnštině dodnes.

Ostrov Krk je zajímavý i z etnografického hlediska (lidové zvyky a kroje nebo archaický dialekt).

Atraktivní dovolená na ostrově Krk

Správním střediskem ostrova Krk je letovisko Krk na západním pobřeží. Ostrov je významnou turistickou oblastí, tradice letovisek Baška, Krk, Njivice nebo Malinska sahá daleko do minulosti.

K turistické oblibě a vysoké návštěvnosti ostrova Krk nepochybně přispívá i jeho výborná dopravní dosažitelnost.

Ostrov je s pevninou spojený mostem od letoviska Kraljevica na pevnině na přes ostrov Sveti Marko na severovýchodním cípu ostrova Krk (zpoplatněný).

Z přístavu Valbiska na jihozápadním pobřeží ostrova existuje trajektové spojení s ostrovy Cres a Rab.

Ubytování

slevy FIRST
MINUTE

Na pobyty v Chorvatsku v sezóně 2024 od nás obdržíte slevu 3 % až 5 % z celkové částky (Sleva je platná do 31.12.2023).

Slevy pro skupiny » více

Při objednání pobytu v Chorvatsku jednou osobou:

  • skupina 8 – 11 osob: sleva 500,- Kč
  • skupina 12 – 15 osob: sleva 1000,- Kč
  • skupina 16 – 20 osob: sleva 1500,- Kč
  • skupina 21 – 25 osob: sleva 2000,- Kč
  • skupina 26 – 30 osob: sleva 3000,- Kč
  • u skupin více než 30 osob: sleva dohodou

Částka za pobyt musí být hrazena jednou fakturou a bude vystavena pouze na jeden voucher.

Follow us on YouTube