Croatia as never seen before Více o nás »

Menu

Užitečné odkazy

Komplexní cestovní pojištění - na cesty do zahraničí do 90 dnů

Jako další službu Vám nabízíme velmi výhodné cestovní pojištění, které můžete sjednat přímo při objednání Vašeho pobytu.
Pojištění se vztahuje na léčebné výlohy a základní asistenční služby, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění zavazadel, pojištění nevyužitých služeb a také na pojištění storno poplatků.Zákaznická linka: 241 170 000

 • Formulář pro pojištění si stáhněte zde.
 • Všeobecné pojistné podmínky zde.
 • Storno podmínky zde.


 

Komplexní cestovní pojištění

Pojištění léčebných výloh v zahraničí
Limity pojistného plnění
Limity na pojištěného a pojistnou událost ambulantní lékařské ošetření bez limitu
léky a další zdravotnický materiál bez limitu
hospitalizace včetně dopravy do nemocnice bez limitu
léčba, diagnostika a operace bez limitu
převoz nemocného do ČR, repatriace ostatků do ČR bez limitu
výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci pojištěného bez limitu
akutní zubní ošetření 10 000 Kč v průběhu trvání smlouvy
výlohy na ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného max. 5 dní / 2000 Kč den
pojištění rizik souvisejících s terorismem (léčebné výlohy v zahraničí) 1 500 000 Kč
repatriace související  s terorismem 1 500 000 Kč
Úrazové pojištění
Pojistná částka
Limity na pojištěného a pojistnou událost smrt následkem úrazu 200 000 Kč
trvalé následky úrazu poměrné plnění z pojistné částky 400 000 Kč
denní odškodné za dobu nezbytného léčení 100 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu
Pojistná částka
Limity na pojištěného a pojistnou událost odpovědnost za škodu na životě a zdraví 2 000 000 Kč
odpovědnost za škodu na věci 1 000 000 Kč
škody následné 100 000 Kč
škody způsobené psem či kočkou na zdraví nebo usmrcení a na majetku 20 000 Kč
spoluúčast 5 000 Kč
Pojištění zavazadel
Pojistná částka
Limity na pojištěného a pojistnou událost všechny škody na zavazadlech jednoho pojištěného 20 000 Kč
na škodu na jedné věci 10 000 Kč
na všechny škody na cennostech 10 000 Kč
na jednu cennost 5 000 Kč
na všechny škody způsobené vloupáním do vozidla 10 000 Kč
na jednu věc odcizenou z vozidla 5 000 Kč
na zpoždění letu od 7. hodiny 200 Kč/hodina, max. 5 000 Kč
na zpoždění zavazadel od 7. hodiny 200 Kč/hodina, max. 5 000 Kč
pronájem náhradního sportovního vybavení max. 1 000 Kč/den, max. 5 000 Kč
Doplňkové asistenční služby
Pojistná částka
Limity na pojištěného a pojistnou událost všechny škody z doplňkových asistenčních služeb 35 000 Kč
právní pomoc v zahraničí 35 000 Kč
náhradní pracovník 35 000 Kč
opatrovník 35 000 Kč
ztráta, odcizení, zničení dokladů 5 000 Kč
základní technická pomoc při škodě na majetku v místě bydliště 5 000 Kč
Sazebník pojištění

Se stornem do 100.000 Kč na osobu

Délka pobytu Dospělí 15-70 let Děti do 15 let Osoby nad 70 let
1 až 4 dny 346 Kč 173 Kč 692 Kč
5 až 8 dnů 554 Kč 277 Kč 1108 Kč
9 až 10 dnů 690 Kč 345 Kč 1380 Kč
11 až 12 dnů 828 Kč 414 Kč 1656 Kč
13 až 15 dnů 1036 Kč 518 Kč 2072 Kč
16 až 22 dnů 1380 Kč 690 Kč 2760 Kč

Se stornem do 50.000 Kč na osobu

Délka pobytu Dospělí 15-70 let Děti do 15 let Osoby nad 70 let
1 až 4 dny 202 Kč 101 Kč 404 Kč
5 až 8 dnů 324 Kč 162 Kč 648 Kč
9 až 10 dnů 406 Kč 203 Kč 812 Kč
11 až 12 dnů 486 Kč 243 Kč 972 Kč
13 až 15 dnů 610 Kč 305 Kč 1220 Kč
16 až 22 dnů 812 Kč 406 Kč 1624 Kč

Se stornem do 40.000 Kč na osobu

Délka pobytu Dospělí 15-70 let Děti do 15 let Osoby nad 70 let
1 až 4 dny 176 Kč 88 Kč 352 Kč
5 až 8 dnů 284 Kč 142 Kč 568 Kč
9 až 10 dnů 356 Kč 178 Kč 712 Kč
11 až 12 dnů 428 Kč 214 Kč 856 Kč
13 až 15 dnů 534 Kč 267 Kč 1068 Kč
16 až 22 dnů 712 Kč 356 Kč 1424 Kč

Se stornem do 20.000 Kč na osobu

Délka pobytu Dospělí 15-70 let Děti do 15 let Osoby nad 70 let
1 až 4 dny 138 Kč 69 Kč 276 Kč
5 až 8 dnů 220 Kč 110 Kč 440 Kč
9 až 10 dnů 274 Kč 137 Kč 548 Kč
11 až 12 dnů 328 Kč 164 Kč 656 Kč
13 až 15 dnů 412 Kč 206 Kč 824 Kč
16 až 22 dnů 548 Kč 274 Kč 1096 Kč
Pojištění stornovacích poplatků – podle zvolené varianty
50 000 Kč / 40 000 Kč / 20 000 Kč
Limity na pojištěného a pojistnou událost Denní sazby 2,5% z ceny
cestovní služby
bez limitu
spoluúčast 20%
 

AllTravel - Samostatné pojištění proti stornu

Denní sazby dospělí děti do 15 let  osoby nad 70 let
Popis sazby 1. a každý další den 1. a každý další den 1. a každý další den
stornovací poplatky 2,5% z ceny služby     
 

Sazebník cestovního pojištění pro pojištění samostatných léčebných výloh (6LVZ)

Denní sazba Dospělí 15-70 let Děti do 15 let Osoby nad 70 let
0 až 120 dnů 20 Kč 10 Kč 40 Kč
Pojištění léčebných výloh v zahraničí
Limity pojistného plnění
Limity na pojištěného a pojistnou událost ambulantní lékařské ošetření bez limitu
léky a další zdravotnický materiál bez limitu
hospitalizace včetně dopravy do nemocnice bez limitu
léčba, diagnostika a operace bez limitu
převoz nemocného do ČR, repatriace ostatků do ČR bez limitu
výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci pojištěného bez limitu
akutní zubní ošetření 10 000 Kč v průběhu trvání smlouvy
výlohy na ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného max. 5 dní / 2000 Kč den
pojištění rizik souvisejících s terorismem (léčebné výlohy v zahraničí) 1 500 000 Kč
repatriace související  s terorismem 1 500 000 Kč
 

Sazebník cestovního pojištění pro pojištění samostatných léčebných výloh (6CDA)

Denní sazba Dospělí 15-70 let Děti do 15 let Osoby nad 70 let
0 až 120 dnů 42 Kč 21 Kč 84 Kč
Pojištění léčebných výloh v zahraničí
Limity pojistného plnění
Limity na pojištěného a pojistnou událost ambulantní lékařské ošetření bez limitu
léky a další zdravotnický materiál bez limitu
hospitalizace včetně dopravy do nemocnice bez limitu
léčba, diagnostika a operace bez limitu
převoz nemocného do ČR, repatriace ostatků do ČR bez limitu
výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci pojištěného bez limitu
akutní zubní ošetření 10 000 Kč v průběhu trvání smlouvy
výlohy na ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného max. 5 dní / 2000 Kč den
pojištění rizik souvisejících s terorismem (léčebné výlohy v zahraničí) 1 500 000 Kč
repatriace související  s terorismem 1 500 000 Kč
Úrazové pojištění
Pojistná částka
Limity na pojištěného a pojistnou událost smrt následkem úrazu 200 000 Kč
trvalé následky úrazu poměrné plnění z pojistné částky 400 000 Kč
denní odškodné za dobu nezbytného léčení 100 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu
Pojistná částka
Limity na pojištěného a pojistnou událost odpovědnost za škodu na životě a zdraví 2 000 000 Kč
odpovědnost za škodu na věci 1 000 000 Kč
škody následné 100 000 Kč
škody způsobené psem či kočkou na zdraví nebo usmrcení a na majetku 20 000 Kč
spoluúčast 5 000 Kč
Pojištění zavazadel
Pojistná částka
Limity na pojištěného a pojistnou událost všechny škody na zavazadlech jednoho pojištěného 20 000 Kč
na škodu na jedné věci 10 000 Kč
na všechny škody na cennostech 10 000 Kč
na jednu cennost 5 000 Kč
na všechny škody způsobené vloupáním do vozidla 10 000 Kč
na jednu věc odcizenou z vozidla 5 000 Kč
na zpoždění letu od 7. hodiny 200 Kč/hodina, max. 5 000 Kč
na zpoždění zavazadel od 7. hodiny 200 Kč/hodina, max. 5 000 Kč
pronájem náhradního sportovního vybavení max. 1 000 Kč/den, max. 5 000 Kč
Doplňkové asistenční služby
Pojistná částka
Limity na pojištěného a pojistnou událost všechny škody z doplňkových asistenčních služeb 35 000 Kč
právní pomoc v zahraničí 35 000 Kč
náhradní pracovník 35 000 Kč
opatrovník 35 000 Kč
ztráta, odcizení, zničení dokladů 5 000 Kč
základní technická pomoc při škodě na majetku v místě bydliště 5 000 Kč

Připojištění zavazadel o 30.000 Kč (celkem 50. 000 Kč) lze sjednat pouze pro všechny osoby na přihlášce

Připojištění zavazadel nelze sjednat pro sazby platné na území ČR

Připojištění rizikových sportů se sjednává pro všechna rizika v části I.-VPP článku 1. odstavec 1.32 s vyjímkou profesionálních sportů

 - lze sjednat pro osoby 0-70 let

 - lze sjednat výběrově jen pro některé osoby na pojistné smlouvě

Děti, které dosáhly ke dni počátku pojištění 15 let, mají až do konce tohoto kalendářního roku nárok na dětskou sazbu.

Osoby, které dosáhly ke dni počátku pojištění 70 let, mají až do konce tohoto kalendářního roku sazbu pro dospělé.

Chorvatsko

slevy LAST
MINUTE

Na pobyty v Chorvatsku v sezóně 2017 od nás obdržíte slevu 3 % až 5 % z celkové částky (Sleva je platná do 31.03.2018).

Slevy pro skupiny » více

Při objednání pobytu v Chorvatsku jednou osobou:

 • skupina 8 – 11 osob: sleva 500,- Kč
 • skupina 12 – 15 osob: sleva 1000,- Kč
 • skupina 16 – 20 osob: sleva 1500,- Kč
 • skupina 21 – 25 osob: sleva 2000,- Kč
 • skupina 26 – 30 osob: sleva 3000,- Kč
 • u skupin více než 30 osob: sleva dohodou

Částka za pobyt musí být hrazena jednou fakturou a bude vystavena pouze jeden voucher.

Follow us on YouTube

Proč s námi?

 • Zázemí stabilní společnosti
 • Rozsáhlá databáze všech typů ubytování v Chorvatsku
 • On-line rezervace a platba z domova
 • Více než 20 kriterií pro vyhledávání
 • Detailně zpracovaná nabídka s informacemi o okolí
 • Jedinečné vyhledávání ubytování v Chorvatsku přes mapu Google